Zagreb / Šibenik, 8 – 10 May 2014.

Imprint

Development:
Siniša Sambolić, Filip Lončar

Design:
Filip Lončar, Breza Šalamon-Cindori

Logo and banner creation:
Goran Hasanec

Publisher:
© National and university library in Zagreb, Hrvatske bratske zajednice 4, 10000 Zagreb

For the publisher:
Dunja Seiter-Šverko, prof.

Organizatori